FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562
แชร์
top
top
top
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2562 จำนวน 2,680 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย
2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นายประเภทของผู้สมัคร

1. บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติทั่วไป

- วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

การรับสมัครสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ radd-atc.com


หนังสือ พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง

เป็นแนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก ครอบคลุมทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ มีแนวข้อสอบครบทั้ง 4 วิชา หลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

เหมาะมากๆ สำหรับคนที่อยาเป็นข้าราชการนายสิบทหารบก

1. มีแนวข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ
2. แนวข้อสอบครบทั้ง 4 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. ครอบคลุมทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

แนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบ..... >> คลิก <<ขนาดหนังสือ : 19.05 x 25.4 ซม.
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวนหน้า : 352 หน้า
นักเขียน : จิรวงศ์ ภูมิบุตร, ศุภณัฐ เขื่อนแก้ว, คัดนางค์ บุญเพ็ชรัตน์
บรรณาธิการ : กิตินันท์ พลสวัสดิ์

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี (แบบลงทะเบียน)
สนใจ สั่งซื้อ "ได้ที่"

Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website : www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562 หน้า 1

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562 หน้า 2

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562 หน้า 3


เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562 หน้า 4-5

ความคิดเห็น : กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562