FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัพเดทครั้งที่ 3
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 354 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 12/10/61
 • นักเขียน อ.วรวัติ กิติวงค์
สินค้าหมด
สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
฿280

สินค้าหมด

 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 365 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/09/61
 • นักเขียน ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 1010 กรัม
 • จำนวนหน้า 398 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/03/61
 • นักเขียน อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์,อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป - ปริพัฒน์
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 780 กรัม
 • จำนวนหน้า 264 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 15/09/60
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข
 • น้ำหนัก 720 กรัม
 • จำนวนหน้า 222 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 08/05/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัพเดทครั้งที่ 2
 • น้ำหนัก 790 กรัม
 • จำนวนหน้า 324 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 22/04/61
 • นักเขียน อ.วรวัติ กิติวงค์
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และเอกวิทยาศาสตร์ (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 870 กรัม
 • จำนวนหน้า 256 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 09/03/60
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 1550 กรัม
 • จำนวนหน้า 658 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/04/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) ทำได้ สอบได้ 100% ฉบับ จำลองข้อสอบจริง
 • น้ำหนัก 1000 กรัม
 • จำนวนหน้า 420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/05/61
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond
ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม100% ภายใน 3 วัน
 • น้ำหนัก 820 กรัม
 • จำนวนหน้า 404 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 18/04/59
 • นักเขียน อ.สายฝน ต๊ะวันนา(ครูฝน ติวเตอร์) พร้อมคณะ,คณาจารย์ Think beyond Genius
เซต เตรียมสอบครูผู้ช่วย (5 เล่ม)เซต เตรียมสอบครูผู้ช่วย (5 เล่ม)
฿1075
ราคาปกติ ฿1275
 • น้ำหนัก 4000 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 10/10/60
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก อัพเดทครั้งที่ 1
 • น้ำหนัก 1050 กรัม
 • จำนวนหน้า 480 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/12/60
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 900 กรัม
 • จำนวนหน้า 392 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 02/11/59
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
 • น้ำหนัก 760 กรัม
 • จำนวนหน้า 264 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 15/03/60
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และคณะ ทีม Think Beyond Genius
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
 • น้ำหนัก 700 กรัม
 • จำนวนหน้า 304 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 16/02/60
 • นักเขียน ครูฝนติวเตอร์ (สายฝน ต๊ะวันนา) และ ทีม Think Beyond Genius
แนวข้อสอบปีล่าสุดสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 780 กรัม
 • จำนวนหน้า 268 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 28/02/60
 • นักเขียน ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 280 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/01/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 680 กรัม
 • จำนวนหน้า 224 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 04/01/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 280 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 09/01/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 870 กรัม
 • จำนวนหน้า 312 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 18/01/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 ( วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 328 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 29/06/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 376 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 23/06/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 3 ( วิชาคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ ) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 550 กรัม
 • จำนวนหน้า 244 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/07/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉบับสมบรูณ์
 • น้ำหนัก 550 กรัม
 • จำนวนหน้า 248 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/07/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%
 • น้ำหนัก 800 กรัม
 • จำนวนหน้า 408 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/08/60
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond