FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้ม สอบปลัดฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162367045
หนังสือ ติวเข้ม สอบปลัดฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162367045
 • Barcode :
  9786162367045
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  450 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  172 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  28/08/58
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สารบัญ
  • แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผน

  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • เฉลยแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
  • เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
  • เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้ เจาะเนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลัดอำเภอ
สั้น กระชับ อ่านง่าย ตรงประเด็น

เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมทุกวิชาที่ออกสอบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ ใช้ได้ทั้งวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญกฎหมายที่จะใช้ออกสอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยในปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเเละวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ทีทันมัย และตรงแนวข้อสอบมากที่สุด
รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้ม สอบปลัดฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top