FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตสุดคุ้ม  :  สรุปเข้มข้อสอบ ม.ต้นเซตสุดคุ้ม  :  สรุปเข้มข้อสอบ ม.ต้น
เซตสุดคุ้ม  :  สรุปเข้มข้อสอบ ม.ต้น
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9992560101003
เซตสุดคุ้ม : สรุปเข้มข้อสอบ ม.ต้น
แชร์
top
top
top
1075 บาท
ส่วนลด 120 บาท

ราคา ปกติ 1195 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 9
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด

หนังสือในเซต

เตรียมพร้อมภาษาไทยม.ต้นมั่นใจเต็ม 100

หนังสือ สรุปเข้ม ภาษาไทย ม.1-2-3 มั่นใจเต็ม 100แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ หลักภาษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งมาพร้อมกับแบบทดสอบช่วยเสริมความเข้าใจให้พร้อมกับการสอบในทุกๆ สนามสอบได้อย่างสมบูรณ์

พร้อมกับส่วนของแนวข้อสอบจริงทั้งข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแบบครบถ้วน โดยให้การเฉลยแบบอธิบายความรู้อย่างละเอียด ทำให้ผู้อ่านได้ทักษะจากการฝึกทำข้อสอบและทักษะในการคิด ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปเข้ม สังคม ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์มั่นใจเต็ม 100

หนังสือสรุปเข้ม สังคม ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์มั่นใจเต็ม 100 สรุปเนื้อหาสังคมศึกษาเข้มข้น ครบถ้วนพร้อมด้วยตัวอย่างเทคนิคการจดจำเพื่อรับมือกับข้อสอบแนบท้ายแต่ละบทด้วยแบบทดสอบที่มาพร้อมกันกับเฉลย และได้ความรู้จากเนื้อหาสังคมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ เข้าใจง่ายด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาแบบพี่สอนน้อง

สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบรูณ์ มั่นใจเต็ม 100

สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100 (New edition)เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต , สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม , สารและสมบัติของสารแรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน , กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก , ดาราศาสตร์และอวกาศแนวข้อสอบ O-NET และแนวข้อสอบสอบเข้า ม.4 สำหรับทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบในโรงเรียน และสนามสอบทั่วประเทศ
สรุปเข้ม O-Net ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-2-3 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังศึกษาฯ ตามที่ทาง สทศ.ได้กำหนดเพื่อการสอบสนามสอบ O-NET และโจทย์ในวิชาสุขศึกษาฯ, ศิลปะ และการงานอาชีพฯ

แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ English ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษม.1-2-3 เป็นหนังสือที่สรุปรวมเนื้อหาหลักสูตรของวิชาภาษาอังกฤษม.ต้นไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดแทรกด้วยเทคนิคการจำและแบบฝึกหัดต่างๆไว้มากมาย ที่จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเอง
รีวิวสินค้า : เซต เซตสุดคุ้ม : สรุปเข้มข้อสอบ ม.ต้น / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top