FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
นโยบายการจัดส่งสินค้า top
SERAZU

นโยบายการจัดส่งสินค้าเว็บเซราสุ

Serazu.com (เซราสุ) สามารถจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในเว็บเซราสุ โดยจะจัดส่งด้วยบริการของ ไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งได้ 3 แบบ คือ

1. แบบธรรมดา (มี 2 กรณี) ระยะเวลารับสินค้า 2-7 วันทำการ
1.1 แบบไปรษณีย์ลงทะเบียน น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรับ (รหัสขึ้นต้นด้วย R สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้)
1.2 แบบพัสดุไปรษณีย์ น้ำหนักตั้งแต่ 2-20 กิโลกรัม (รหัสขึ้นต้นด้วย P ไม่สามารถเช็คสินค้าจากเว็บได้ แต่เช็คจากไปรษณีย์โดยตรงได้)

2. EMS หมายถึง การส่งแบบด่วนพิเศษ ระยะเวลารับสินค้า 2-3 วันการ
สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น โดยจะคิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้า
(รหัสขึ้นต้นด้วย Q สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้)


3.
ส่งโดยบริษัทขนส่งของเอกชน (มี 2 กรณี)
3.1 จัดส่งโดนขนส่ง NML (จัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ)
3.2 จัดส่งโดย Kerry Express (จัดส่งไม่เกิน 3 วันทำการ) เช็คพื้นที่ห่างไกลและค่าธรรมเนียม


หมายเหตุ ติดต่อเจ้าหน้าที่คำนวณราคาส่งสินค้า
FB Messages : SERAZU , Line : @serazu , Mobile : 084-700-3219หีบห่อและบรรจุภัณท์

เว็บเซราสุจะเลือกใช้วิธีการบรรจุสินค้าตามความเหมาะสม โดยจะมีแบบซองและกล่อง โดยภายในจะใส่ซองกันกระแทก แต่ทางบริษัทมิอาจควบคุมคุณภาพการจัดส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากลูกค้าใด้รับสินค้าในสภาพหีบห่อที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าและโปรดแจ้งกลับมาให้เราได้ทราบ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

ช่วงเวลาวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดและเสาร์ อาทิตย์) ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมและส่งพร้อมบรรจุหีบห่อนำฝากส่งสินค้า ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของทุกวันทำการ


การตรวจสอบสถานะ

ลูกค้าสามารถเข้าไปกรอกชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขสั่งซื้อได้ที่เว็บเซราสุ (ลิงค์ตรวจสอบ)


กรณีที่สินค้ายังไม่ได้รับภายในช่วงเวลาที่แจ้งไว้
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลการจัดส่งได้ในช่องทางนี้จ้า


FB Messages :
SERAZU
Line : @serazu
Mobile : 084-700-3219
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น.)