FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เช็คพื้นที่ห่างไกล (ส่งแบบ Kerry) top
SERAZU
ส่งแบบ Kerry เช็คราคา และค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลือก ส่งแบบ Kerry ค่าจัดส่งจะราคาเดียวกับ EMS ลูกค้าสามารถเช็คค่าส่งได้จากช่อง "ส่งแบบ EMS" (ตัวอย่างจากรูปคือค่าส่ง 67 บาท)


แต่หากพื้นที่จัดส่งสินค้าอยู่ พื้นที่ห่างไกล ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50 บาท เช่น บนดอย เกาะ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้

จากตัวอย่างถ้าลูกค้าอยู่พื้นที่ห่างไกล ราคาหนังสือคือ 500 + ค่าส่ง 67 + ค่าธรรมเนียม 50 ดังนั้นราคารวมทั้งหมดคือ 617 บาท

หากสงสัยว่าพื้นที่ของคุณ จัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ สามารถตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้เมื่อเช็คพื้นที่และค่าส่งเรียบร้อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางนี้

Line : @serazu / line.me/serazu (QR Code)
FB Messages :
พูดคุย-สอบถาม

ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์พื้นที่ห่างไกล (เพิ่มค่าบริการ 50 บาท)

Next Day

23170
50240
50260
50270
50310
58130
51160
52160
56160
.......................................
Next Day

57170
57260
57340
58000
58110
58130
81150
95130
96110
.......................................
2 Day

20120
50250
50350
52180
55220
57180
57310
58120
58140
.......................................
2 Day

58150
63170
67260
71180
71240
81140
82160
84280
84360
.......................................
2 Day

94230
94120
95110
95120
95150
95160
95170
96120
96130
.......................................
2 Day

96140
96150
96160
96190
96210
96220
.......................................
......................................
......................................
......................................