หลักสูตรอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก) โค้งสุดท้ายกับ IDC Group ปี 2"


หลักสูตรอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก.) โค้งสุดท้าย กับ IDC Group ปี 2"

โดยทีมติวเตอร์ ประสบการณ์ ขั้นเทพ อ.อุดม สุขทอง (วิชาภาษาไทย)  ผู้เขียนจาก “คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก.”
อ.ยุทธการ นูนทะธรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) ทีมงานผู้เขียน "ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี"
จากสำนักพิมพ์ Think Beyond อ.กิตินันท์ พลสวัสดิ์ (วิชาคณิตศาสตร์) บรรณาธิการ กลุ่มหนังสือเตรียมสอบราชการ สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส
สอบผ่านชัวร์!!! ด้วยการสรุปเนื้อหาเข้มข้น เจาะลึกแนวข้อสอบ และทดสอบจริงจากแนวข้อสอบก.พ. 
วันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิเศษ !!! เหลือเพียง 900 บาท เท่านั้น จากราคาปกติ 1,200 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารแล้ว)
ฟรี ทุก ๆ ที่นั่ง จะได้รับหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ฟรี จากสำนักพิมพ์ ในเครือ IDC Group 1 เล่ม ทันที 


ภาพบรรยากาศเมื่อครั้งที่ 1 ติวสอบ ก.พ. มั่นใจไปกับ IDC
ผู้สมัครเข้าติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก.) โค้งสุดท้าย กับ IDC Group ปี 2 สามารถเลือกรับหนังสือ 1 เล่มได้จากรายชื่อด้านล่าง
คลิกเลือกรับหนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)" ราคา 260 บาท คลิกเลือกรับหนังสือ "ติวเข้มสอบ กพ. ระดับ 3 ปริญญาตรี" ราคา 220 บาทคลิกเลือกรับหนังสือ "สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์"ราคา 280 บาทคลิกเลือกรับหนังสือ "ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท" ราคา 260 บาท

 รายชื่อผู้เข้าอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก) กับ IDC Group ปี 2"
 (ชำระค่าอบรมเรียบร้อย)

1. คุณสุภาภรณ์ กรณีย์ (กรุงเทพฯ)
2. คุณช่อลดา พันธัง (กรุงเทพฯ)
3. คุณแสงระวี เชื้อวังคำ (ปทุมธานี)
4. คุณหทัยภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ)
5. คุณพัชรินทร์ วงษ์มามี (ปทุมธานี)
6. คุณคทาวุธ อินทรทัต (นนทบุรี)
7. คุณพรทิพย์ จันทร์บุตร์ (กาญจนบุรี)
8. คุณน้ำทิพย์ ยั่งยืน (ปทุมธานี)
9. คุณปิยดา ยิสารคุณ (ลพบุรี)
10. คุณประพัฒน์ กันต์นิกูล (ปทุมธานี)
11. คุณปิยวรรณ ธูปทอง (ปทุมธานี)
12. คุณวุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย (กรุงเทพฯ)
13. คุณอุษา แย้มทับทิม (ลพบุรี)
14. คุณกุลินดา แท่นจันทร์ (กรุงเทพฯ)
15. คุณสิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์ (สมุทรปราการ) *1
16. คุณสิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์ (สมุทรปราการ) *2
17. คุณชุติมา ตั้งธนอำรุง (กรุงเทพฯ)*1
18. คุณชุติมา ตั้งธนอำรุง (กรุงเทพฯ)*2
19. คุณชุติมา ชวนสมบูรณ์ศิริ (กรุงเทพฯ)
20. คุณอรรถพล ผ่องอ่อน (สมุทรปราการ)
21. คุณสุภาวรรณ เชาว์ไว (กรุงเทพฯ)
22. คุณคนึงรักษ์ บุญประเสริฐ (กรุงเทพฯ)
23. คุณเอกรัฐ ฉั่วสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา) *1
24. คุณเอกรัฐ ฉั่วสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา) *2
25. คุณจันทิรา สิทธิรักษ์ (กรุงเทพฯ)
26. คุณสุวรัตน์ กรรมการ (กรุงเทพฯ)
27. คุณอารยัญต์ ขันทอง (กรุงเทพฯ)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Mobile : 084-700-3219  
FB Messages : facebook.com/serazubookstore
ID Line : serazu.com 
Email :cc@serazu.com
X

ติดต่อสอบถาม

คลิปแนะนำขั้นตอน
การสั่งซื้อหนังสือออนไลน์จากเซราสุ

คุยกับทีมงาน Serazu
(เซราสุ)
.
X

ประกาศเซราสุ โค้ดลด 50 บาท พร้อมส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 500.-