โปรโมชั่นเซราสุส่งฟรี เมื่อช็อปครบ 500 บาทขึ้นไป


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ระยะเวลาโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. ลูกค้าสามารถเลือกส่งด่วนแบบ EMS ได้ โดยจ่ายเพิ่ม 50 บาท/ครั้ง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
X

ติดต่อสอบถาม... ถาม-ตอบ ...
เซระ ตอบได้