นโยบายการจัดส่งสินค้า


           นโยบายการจัดส่งสินค้า
Serazu.com บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยตามที่อยู่จัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยจะจัดส่งด้วยบริการของ ไปรษณีย์ไทย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งได้ 2 แบบ คือ
1. แบบธรรมดา  หมายถึง การส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน (มีหมายเลขสิ่งของ ตรวจสอบออนไลน์ได้ รหัสขึ้นต้อนด้วย R) สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 2 กิโลกรัม และ แบบพัสดุไปรษณีย์ (ไม่มีหมายเลขสิ่งของ เชคออนไลน์ไม่ได้ รหัสขึ้นต้นด้วย P) สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักรวมหีบห่อตั้งแต่ 2-20 กิโลกรัม
2. EMS หมายถึง การส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 20 กิโลกรับ โดยจะมีการจัดเก็บค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมตามน้ำหนักสินค้า (ค่าจัดส่งจะสูงกว่าแบบธรรมดา)

หีบห่อและบรรจุภัณท์
Serazu.com จะเลือกใช้วิธีการหีบห่อและบรรุภัณท์ที่เหมาะสมสำหรับห่อหุ้มสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อการจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่เรามิอาจควบคุมคุณภาพการจัดส่งได้ ดังนั้นหากลูกค้าใด้รับสินค้าในสภาพหีบห่อที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าและโปรดแจ้งกลับมาให้เราได้ทราบ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
ในสภาวะปกติ Serazu.com จะจัดเตรียมสินค้าพร้อมบรรจุหีบห่อนำฝากส่งที่ไปรษณีย์ได้ภายใน 2 วันทำการ 

ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุของ บ.ไปรษณีย์ไทย (ระยะเวลาโดยประมาณ)
1. พัสดุธรรมดา
- กทม.และปริมณฑล ระยะเวลา 3-4 วัน
- ต่างจังหวัด ระยะเวลา 3-7 วัน (ตามระยะทาง)
หมายเหตุ : พัสดุธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านทางเวปไปรษณีย์ไทยได้
แต่สามารถตรวจสอบได้จากโทรสอบถามไปที่ไปรษณีย์ปลายทาง โดยให้แจ้ง “หมายเลขพัสดุ” กับทางเจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ปณ.ปลายทาง ด้วยเลขรหัสไปรษณีย์ ได้ที่http://www.thailandpost.co.th )

2. พัสดุลงทะเบียน
สินค้าถึงลูกค้าประมาณ ไม่เกิน 1 - 3 วัน กรุงเทพฯ และปริมลฑณ ต่างจังหวัด ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น หรือ ไม่เกิน 2 - 3 วันหลังจัดส่ง ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง สำหรับบางอำเภอ อาจใช้เวลาถึง 3-4 วัน 
 ข้อจำกัด
-  สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ แต่จะแสดงผลเฉพาะ รับเข้าระบบและส่งถึงปลายทางเท่านั้น
-   แบบลงทะเบียนระบบจะไม่แจ้งละเอียดเส้นทางระหว่างจัดส่ง สามารถ ตรวจสอบสถานะ สินค้าได้ที่ตรวจสอบการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th

3. EMS

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) การส่งแบบนี้จะรวดเร็วที่สุด ถึงปลายทางรวดเร็ว ทันใจ
-  สินค้าถึงลูกค้าประมาณไม่เกิน 24 - 48 ชม. หลังจัดส่ง (กรุงเทพฯ และปริมลฑณ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 24 ชม.)
-  ต่างจังหวัด ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง
-  สำหรับบางอำเภอ อาจใช้เวลาถึง 2 วัน
ข้อดี
-  การส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ นอกจากรวดเร็วแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้อย่างละเอียดระหว่างจัดส่ง พัสดุอยู่ที่ไหนอย่างไร
พัสดุ EMS ตรวจสอบการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th


อย่างไรก็ตามในบางสถานะการณ์ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่กล่าวมาข้างต้นก็ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งหมดนับแต่เราได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าภายในเวลา 15 วัน หากลูกค้าท่านใดได้รับสินค้าล่าช้าเกินกว่า 15 วันนับจากวันชำระเงิน โปรดติดต่อเราในทันที


X

แอดมีโปรฯเด็ดมาฝาก


โปรโมชั่น ซื้อครบ 500.- ส่งฟรี

หนังสือเซตสุดคุ้ม


... สอบถามพูดคุยกับแอด ...